Mycosis animation

 

מובי גרופ הפיקה לערוץ הבריאות אנימציית הסבר לתופעת הפטרת.
הפקת האנימציה כללה תחקיר מקדים, מפגשים עם אנשי מקצוע בתחום ויישום הידע לכדי אנימציה אשר ממחישה את התהליכים אותם הרופאים והרוקחים של ערוץ הבריאות מתארים.