Logitag Smart Cabinet - לוג'י טאג

סרט מוצר שמובי גרופ הפיקה עבור החברה הרפואית לוג'י טאג את כל שלבי ההפקה, הקונספט, כתיבת התסריט, הצילומים, העריכות,   והאנימציות מההתחלה ועד הסוף

.סרט שיועד ללקוחות קיימים ופוטנציאלים בעיקר בארה"ב